"Een gedurfd plan voor betaalbare woningen"

Teken het verzoekschrift

Iedereen klaagt erover: wonen is te duur geworden.

Samen kunnen we er ook iets aan doen. Er moeten voldoende goede en betaalbare woningen komen om de prijsstijgingen te stoppen. Vlaanderen kan helpen door het bouwen van voldoende sociale woningen mogelijk te maken.

Ik dien hierover een verzoekschrift in bij het Vlaamse parlement en vraag ook een hoorzitting met alle betrokkenen: grote steden, huisvestingsmaatschappijen, sociale organisaties, …
Indien 15.000 mensen het Verzoekschrift mee ondertekenen, moet mijn vraag door het parlement ernstig onderzocht worden.

Wil je helpen?

Druk dan het verzoekschrift hieronder af. Je kan het zelf ondertekenen en eventueel ook in je vriendenkring laten rondgaan. Online tekenen is niet mogelijk.

Het verzoekschrift: verzoekschrift betaalbaar wonen.doc

gent_klein_huis1.JPG

Hier alvast een greep uit de lijst van ondertekenaars

Pascal De Decker, professor Universiteit Antwerpen, specialist huisvestingbeleid
Marc Hooghe, professor Politicologie, KU Leuven
Luc De Vos, artiest
Raf Walschaerts artiest
Walter De Buck, artiest
Nic Balthazar
Kadèr Gürbüz, actrice
Arthur De Decker
Han Soete, Indymedia
Marc Bontemps, directeur Ethibel
Mieke De Jonckheere, gelijke-kansenambtenaar stad Gent
Luc Lavrysen (actiecomité Buitensporig)
Lieven De Brauwer, cineast
Stijn Oosterlinck, Attac Vlaanderen
Jenny Walry, Attac Gent
Ludo De Brabander, Vrede
Luk De Bruyker, Pierke Pierlala
Jan Vanhee, 23 jaar als vrijwilliger in de bres voor armoedebestrijding
Guy Reynebeau, voorzitter Woningent
Mil Kooyman, secretaris ABVV Scheldeland
Edmond Cocquyt, gemeenteraadslid VLD
Dirk Verhofstadt, adviseur minister Dewael
Anne Martens, Cd&V Gent
Paul Goossens, gemeenteraadslid Cd&V Gent
Reginald Moreels, Cd&V
Monica Van Kerrebroeck, zuster Monica, gemeenteraadslid Cd&V
Eddy Herrebout, Cd&V
Chhovy Lok, Groen! Gent
Paul Pataer, Groen! Gent
Frank De Jonckheere, Groen! Gent
Jan Roegiers, volksvertegenwoordiger Spirit
Tom De Meester, pvda
Frank Beke, burgemeester Gent
Daniel Termont, Schepen Haven Gent
Karin Temmerman, schepen Stedebouw en Mobiliteit, Gent
Martine De Regge, schepen Sociale Wonen, Gent
Rudy Coddens, Schepen Onderwijs, Gent
Dany Vandenbossche, Vlaams Parlementslid sp.a
Anne Van Lancker, Europees parlementslid sp.a
Fatma Pehlivan, senator sp.a
Resul Tapmaz, sp.a Gent
Anne Schiettekatte, sp.a Gent

Actie in de Brugse poort:

HPIM0340.JPG

Schepen Karin Temmerman ondertekent het verzoekschrift:

HPIM0350.JPG

Schepen Martine De Regge ondertekent het verzoekschrift:

HPIM0349.JPG

Actie bij het Gentse kopstukkendebat in de Vooruit

001_DSC_2309.JPG
001_DSC_2308.JPG

Duizend handtekeningen op 1 week tijd: persbericht 4 oktober

Anke Hintjens, onafhankelijke kandidate op de Gentse SP.A-Spirit-lijst,
begon vorige week woensdag handtekeningen op te halen voor meer sociale
woningen. Gesterkt door de enthousiaste reacties gaat ze zeker ook nà de
verkiezingen door met het initiatief.
Het Verzoekschrift is gericht aan het Vlaams Parlement en vraagt een plan om
20% sociale woningen te realiseren in de grote steden. “20% sociale woningen
is niet enkel nodig om mensen met een laag inkomen aan een goede, betaalbare
woning te helpen. Met 20% beïnvloed je ook de algemene prijzen op de
woonmarkt!”, zegt Anke Hintjens.
Om dit plan verder uit te werken vraagt ze het Vlaams Parlement een
hoorzitting met alle betrokkenen: steden, sociale
huisvestingsmaatschappijen, sociale organisaties, huurdersbonden, enz…
Indien 15.000 inwoners het Verzoekschrift steunen, moet het Vlaams Parlement
het ook ten gronde behandelen.
Anke Hintjens begon vorige week met de handtekeningenactie in de Brugse
Poort. Vandaag, één week later, hebben reeds 1000 mensen het Verzoekschrift
getekend. Bij de ondertekenaars zijn behalve Burgemeester Frank Beke en de
bevoegde Gentse Schepenen Martine De Regge en Karin Temmerman ook kandidaten
uit alle andere democratische partijen te vinden, behalve van de VLD:
Reginald Moreels en … van CD&V, Jenny Walry en Paul Pataer zijn kandidaat
op de Groen!-lijst, Jan Vanhee en Jan Roegiers bij Spirit. Ook Prof Pascal
de Decker, wetenschappelijke autoriteit op het vlak van huisvestingsbeleid
en stadsvernieuwing, tekende het Verzoekschrift.
Gesterkt door dit resultaat, wil Anke Hintjens nà 8 oktober zeker verder met
de actie. “Volgende week wil ik eerst enkele dagen uitrusten, maar ik
probeer zo snel mogelijk al wie enthousiast reageerde op het initiatief over
de partij- en organisatiegrenzen heen bijeen te brengen. Samen kunnen we dan
bekijken hoe we de actie in Gent nog verder kunnen versterken. Ik ga ook
intensief op zoek naar bondgenoten in de andere steden.
Want één ding is zeker: heel veel mensen vinden de huidige woonprijzen
onredelijk hoog en willen een drastische verhoging van het aantal sociale
woningen!”.

Persbericht 1 oktober

Goed en betaalbaar wonen houdt de Gentenaars erg bezig. Dat blijkt ook uit talrijke onderzoeken en uit de verkiezingsprogramma’s van de Gentse partijen.

In drie jaar tijd is de gemiddelijk prijs van een woonhuis in Gent met 50% gestegen.
De helft van de huurwoningen heeft een prijskaartje van meer dan 400 euro per maand.
De tien % armsten besteden 64% van hun inkomen aan huisvesting.
7000 gezinnen staan in Gent op de wachtlijst voor een sociale woning. In Vlaanderen gaat het over 72.000 gezinnen.

Er is een gedurfd plan nodig op gebied van wonen om de alsmaar stijgende woonprijzen een halt toe te roepen.
Nagenoeg iederen is het er over eens dat er meer sociale woningen moeten komen, maar toch gebeurt er veel te weinig. Sociale woningen zijn een efficiënt instrument om de minst begoeden van betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te voorzien. Sociale woningen zijn ook een instrument om de woonprijzen te drukken omdat ze de krampte op de huizenmarkt verminderen.

In Gent werden er de voorbije zes jaar 858 sociale woningen gebouwd en 664 afgebroken. De gemeentelijke overheid kan geen echte trendbreuk realiseren als ze niet ondersteund wordt door een ambitieus beleid op Vlaamse niveau.

Vanuit die vaststellingen lanceert Anke Hintjens vandaag een verzoekschrift aan het Vlaamse Parlement. In het verzoekschrift vraagt zij een gedurfd plan om in 20 jaar tijd tot 20% sociale woningen te komen in de grote steden. Dit vraagt een doordacht beleid en voldoende budgetaire ruimte.
Samen met enkele sympathisanten verzamelt ze vandaag de eerste handtekeningen in de Gentse wijk “de Brugse Poort”. Daarna stapt ze richting Gentse politici met de vraag zich achter het verzoekschrift te scharen.

Wanneer de teller op 15.000 handtekeningen staat moet het Vlaams Parlement een hoorzitting over het onderwerp organiseren.

Zij hoopt met deze werkwijze de bevolking bij het debat te betrekken en de gemeentelijke politici een instrument te geven om het Vlaams Parlement tot daden aan te zetten.
Voor meer informatie over dit persbericht of over het verzoekschrift kan u terecht bij Anke Hintjens, 0486/99 35 60.

Achtergrondinformatie wonen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dure huisvesting in België de eerste oorzaak van armoede is. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek berekende voor 2000 dat het gedeelte van het gezinsbudget dat aan huisvesting wordt besteed opliep tot 64 % voor het eerste inkomensdeciel, en dat pas aan het achtste deciel dit gedeelte onder de redelijke drempel van 25 % ligt ! Dit heeft dramatische sociale gevolgen.
De woonprijzen stegen veel sneller dan de gemiddelde levensduurte:

· In drie jaar tijd is de gemiddelde prijs voor een woonhuis in Gent met bijna vijftig procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het studiebureau Stadim. Gingen woningen in 2002 in Gent nog voor gemiddeld 87.500 euro van de hand, dan was dat in 2005 gestegen naar 129.900 euro.
· Voor huurprijzen is eenzelfde evolutie zichtbaar. In 1995 betaalde 33 procent van de huurders nog minder dan 250 euro per maand. 27,5 procent moest meer dan 400 euro ophoesten. Tien jaar later is de situatie totaal omgekeerd. Slecht 11 procent van de huurwoningen en -appartementen kost nog minder dan 250 euro per maand. Bijna 50 procent is duurder dan 400 euro per maand.
· De prijzen van een woning op de private huurmarkt variëren als volgt:
200 – 350 € voor een eenvoudige kamer;
350 – 425 € voor een eenpersoonsstudio;
400 tot meer dan 550 € voor een niet-kwaliteitsvolle woning;
een kwaliteitsvol huis is nauwelijks te vinden onder de 650 €.

40 à 50% van de Gentenaars kan zich geen eigen woning veroorloven en huurt nood-gedwongen. Het Federaal en Gewestelijk beleid is echter niet gericht op het betaalbaar houden van de huurprijzen.
Van de 2 miljard euro die de federale en de gewestelijke overheden uitgeven aan huisvesting gaat 1,5 miljard naar eigendomsverwerving: 40 % van dat geld gaat naar de 20 % rijkste gezinnen. De 20 % armsten krijgen hiervan slechts 10 %.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.