samen voor goede en goedkope woningen!

Geen gekibbel in Gent, maar samen voor goede en goedkope woningen!

Daniël Termont, lijsttrekker voor de SP.A in Gent, haalt opnieuw uit naar
Groen! [1] Anke Hintjens, onafhankelijke kandidate op de SP.A-Spirit lijst,
betreurt dat ten zeerste.

Dat er in Gent geen breed progressief kartel kwam van SP.A, Groen! en andere
onafhankelijke progressieven is volgens Anke Hintjens inderdaad een gemiste
kans. "De kandidaat-burgemeester van SP.A zou beter het geweer van schouder
veranderen: een antwoord bieden op de sociale noden van de Gentenaars moet
immers de belangrijkste uitdaging zijn voor het komende stadsbestuur.
Om één voorbeeld te geven: de prijzen op de Gentse huisvestingsmarkt zijn de
afgelopen jaren duizelingwekkend gestegen. Ook de huurprijzen! Laten we niet
vergeten dat meer dan de helft van de Gentenaars huurt. Tot op vandaag
slaagt het beleid er niet in deze prijsstijgingen een halt toe te roepen;
die zijn nochtans enkel in het voordeel van bouwpromotoren, banken en
verhuurders. En dan hebben we het nog niet gehad over de kwaliteit van de
woningen in Gent."
Volgens Anke Hintjens zijn er verschillende mogelijkheden om de
prijsstijgingen te bedwingen, zoals het koppelen van de prijzen aan het
kadastraal inkomen of het afspreken van maximale huurprijzen. "Maar nog
effectiever is het drastisch verhogen van het aanbod aan kwaliteitsvolle
sociale woningen. Gent doet het met 11% sociale woningen niet slecht in
vergelijking met de rest van Vlaanderen, maar toch blijven we ruim onder de
prestaties van onze buurlanden. Vandaag wachten 13.000 Gentenaars op
een sociale woning. Om de prijsstijgingen te bedwingen moeten progressieve Gentenaars samenwerken om een Marshall-plan voor de sociale huisvesting te realiseren en de hogere bestuursniveaus tot daden aan te zetten. En laat
ons een kat een kat noemen: daarbij zullen we moeten ingaan tegen de liberalen,
die de prijsstijgingen als zodanig niet willen tegengaan.
Daniël Termont zou zich vandaag sterk moeten maken voor een dergelijk
progressief project, in plaats van het gekibbel met Groen! verder te
zetten.”

Anke Hintjens,
Onafhankelijke kandidate op de SP.A-Spirit lijst in Gent

0486/99 35 60

[1] Zie De Standaard van 16 september 2006, pagina 4-5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.