In de pers

Artikel Het Laatste Nieuws 15/11/2006

Anke Hintjens heeft verzoekschrift voor betaalbare woningen

Anke Hintjens, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de SP.A opkwam maar niet verkozen werd, heeft bij het Vlaams parlement een verzoekschrift ingediend voor meer betaalbare woningen. Voor de verkiezingen was ze al met een petitie begonnen. Hintjens wil de prijsstijgingen op de huurwoningmarkt stoppen en pleit daarom voor een drastische verhoging van het aanbod aan goede en goedkope huurwoningen. Aan het parlement vraagt ze om binnen de twintig jaar tot twintig procent sociale woningen te komen in de grote steden. In Gent zijn dat er vandaag al zo'n twaalf procent. (BCW/GRG)

Bericht op de VRT-nieuwwsite

Bericht over de actie 'samen voor goede en goedkope woningen in Gent' op de VRT- verkiezingssite

Artikel in Het Laatste Nieuws van 28/09/2006

Anke Hintjens verzamelt handtekeningen voor meer sociale woningen
Sinds gisteren verzamelt Anke Hintjens handtekeningen voor meer sociale woningen in de grote steden. "Als ik er 15.000 heb, is men in het Vlaams Parlement verplicht mijn voorstel te bespreken", legt de onafhankelijke kandidate op de Gentse SP.A-lijst uit. "Ik wil dat er in elke grote stad minstens 20% sociale woningen komen, om de druk op de woonmarkt te verlagen. Zo krijgt iedereen de kans om goed te wonen voor een eerlijke prijs." Hintjens startte haar handtekeningenactie op straat, in de Brugse Poort. Op een half uur tijd had ze al 100 positieve reacties. Maar ook bij politici ging ze gisteren langs. "Ik hoop dat de petitie een eigen leven gaat leiden, want dit past in elk partijprogramma. En eigenlijk ook in elke stad." De petitie en meer uileg staan op www.ankehintjens.be.

Artikel in De Gentenaar van 28/09/2006

Anke Hintjens met verzoekschrift
Anke Hintjens, onafhankelijk kandidaat voor SP.A, wil met een verzoekschrift naar het Vlaams Parlement trekken. Zij stelt vast dat de helft van de huurwoningen meer dan 400 euro per maand kosten. De tien procent armsten besteden 64 procent van hun inkomen aan huisvesting. Op de wachtlijst voor sociale woningen staan 7.000 mensen. Volgens Hintjens zijn de voorbije zes jaar 858 sociale woningen gebouwd en 664 afgebroken.
Zij wil nu een verzoekschrift lanceren richting Vlaams parlement. Ze wil 15.000 handtekeningen inzamelen. Dan moet het Vlaams Parlement een hoorzitting over het onderwerp organiseren. Gisteren begon ze in de Bevrijdingslaan handtekeningen te verzamelen en ze trok ook naar de Gentse politici. (kvk)

Bericht op Indymedia:

Gent heeft dringend nood aan een gedurfd plan voor betaalbaar wonen

Persbericht 4 oktober

Duizend handtekeningen op 1 week tijd:

Anke Hintjens begon vorige week woensdag handtekeningen op te halen voor meer sociale woningen. Gesterkt door de enthousiaste reacties gaat ze zeker ook nà de verkiezingen door met het initiatief.

Het Verzoekschrift is gericht aan het Vlaams Parlement en vraagt een plan om 20% sociale woningen te realiseren in de grote steden. “20% sociale woningen is niet enkel nodig om mensen met een laag inkomen aan een goede, betaalbare woning te helpen. Met 20% beïnvloed je ook de algemene prijzen op de woonmarkt!”, zegt Anke Hintjens.

Om dit plan verder uit te werken vraagt ze het Vlaams Parlement een hoorzitting met alle betrokkenen: steden, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale organisaties, huurdersbonden, enz…

Indien 15.000 inwoners het Verzoekschrift steunen, moet het Vlaams Parlement het ook ten gronde behandelen.

Anke Hintjens begon vorige week met de handtekeningenactie in de Brugse Poort. Vandaag, één week later, hebben reeds 1000 mensen het Verzoekschrift getekend. Bij de ondertekenaars zijn behalve Burgemeester Frank Beke en de bevoegde Gentse Schepenen Martine De Regge en Karin Temmerman ook kandidaten uit alle andere democratische partijen te vinden, behalve van de VLD: Reginald Moreels en Paul Goossens van CD&V, Jenny Walry en Paul Pataer zijn kandidaat op de Groen!-lijst, Jan Vanhee en Jan Roegiers bij Spirit. Ook Prof Pascal de Decker, wetenschappelijke autoriteit op het vlak van huisvestingsbeleid en stadsvernieuwing, tekende het Verzoekschrift.

Gesterkt door dit resultaat, wil Anke Hintjens nà 8 oktober zeker verder met de actie. “Volgende week wil ik eerst enkele dagen uitrusten, maar ik probeer zo snel mogelijk al wie enthousiast reageerde op het initiatief over de partij- en organisatiegrenzen heen bijeen te brengen. Samen kunnen we dan bekijken hoe we de actie in Gent nog verder kunnen versterken. Ik ga ook intensief op zoek naar bondgenoten in de andere steden.

Want één ding is zeker: heel veel mensen vinden de huidige woonprijzen onredelijk hoog en willen een drastische verhoging van het aantal sociale woningen!”.

Persbericht 27 september

Goed en betaalbaar wonen houdt de Gentenaars erg bezig. Dat blijkt ook uit talrijke onderzoeken en uit de verkiezingsprogramma’s van de Gentse partijen.

In drie jaar tijd is de gemiddelijk prijs van een woonhuis in Gent met 50% gestegen.
De helft van de huurwoningen heeft een prijskaartje van meer dan 400 euro per maand.
De tien % armsten besteden 64% van hun inkomen aan huisvesting.
7000 gezinnen staan in Gent op de wachtlijst voor een sociale woning. In Vlaanderen gaat het over 72.000 gezinnen.

Er is een gedurfd plan nodig op gebied van wonen om de alsmaar stijgende woonprijzen een halt toe te roepen.
Nagenoeg iederen is het er over eens dat er meer sociale woningen moeten komen, maar toch gebeurt er veel te weinig. Sociale woningen zijn een efficiënt instrument om de minst begoeden van betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te voorzien. Sociale woningen zijn ook een instrument om de woonprijzen te drukken omdat ze de krampte op de huizenmarkt verminderen.

In Gent werden er de voorbije zes jaar 858 sociale woningen gebouwd en 664 afgebroken. De gemeentelijke overheid kan geen echte trendbreuk realiseren als ze niet ondersteund wordt door een ambitieus beleid op Vlaamse niveau.

Vanuit die vaststellingen lanceert Anke Hintjens vandaag een verzoekschrift aan het Vlaamse Parlement. In het verzoekschrift vraagt zij een gedurfd plan om in 20 jaar tijd tot 20% sociale woningen te komen in de grote steden. Dit vraagt een doordacht beleid en voldoende budgetaire ruimte.
Samen met enkele sympathisanten verzamelt ze vandaag de eerste handtekeningen in de Gentse wijk “de Brugse Poort”. Daarna stapt ze richting Gentse politici met de vraag zich achter het verzoekschrift te scharen.

Wanneer de teller op 15.000 handtekeningen staat moet het Vlaams Parlement een hoorzitting over het onderwerp organiseren.

Zij hoopt met deze werkwijze de bevolking bij het debat te betrekken en de gemeentelijke politici een instrument te geven om het Vlaams Parlement tot daden aan te zetten.
Voor meer informatie over dit persbericht of over het verzoekschrift kan u terecht bij Anke Hintjens, 0486/99 35 60.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.