Open brief aan Johan Vande Lanotte en Vera Dua

van Ludo De Brabander, onafhankelijk kandidaat op Groen!

en Anke Hintjens, onafhankelijke kandidate op sp.a-spirit

De pot verwijt de ketel dat hij blauw ziet

De verkiezingskoorts loopt op. Vande Lanotte valt in De Morgen Groen! aan.
Als onafhankelijke kandidaten op de lijst van Groen! en sp.a-spirit in Gent willen we onze lijsten oproepen om samen te werken. Er zijn teveel sociale noden die aangepakt moeten worden. Er is progressieve samenwerking nodig om de neoliberale uitgangspunten terug te dringen.
Mensen voelen zich onveilig. Onveilig wat hun huisvesting, hun werk of hun pensioen betreft. Een enquête wees onlangs uit dat mensen vooral wakker liggen van de leefbaarheid van hun wijken, van de betaalbaarheid van woningen.
In Gent bijvoorbeeld wachten meer dan 16.000 mensen op een sociale woning. Minister Van Mechelen verhindert dat de stad Gent percentages van bouwgronden voorbehoudt voor sociale woningen. Dure bouwpromotoren gaan met de winsten lopen. In België halen die promotoren 25 % winst. In de ons omringende landen is dat 15 %. Sociale woningmaatschappijen krijgen te weinig geld om voldoende kwalitatieve sociale woningen te bouwen. Iedereen is het eens over de nood aan meer sociale woningen. Waarom gebeurt er dan zo weinig?
De privatisering van openbare diensten moet dringend gestopt worden. Er moet werkt gemaakt worden van goede en betaalbare openbare diensten. Men maakte de bevolking wijs dat privatisering zou leiden tot betere en goedkopere diensten. Ondertussen weet iedereen dat dat bedrog was. Voor- en naschoolse opvang in de Gentse stadsscholen wordt nu uitbesteed aan jobstudenten en PWA
’ers, maar de kosten voor de ouders werden verhoogd. Het dure studiebureau PriceWaterhouse Coopers meldt dat na een privatisering van de Belgische post er geen universele dienstverlening meer kan zijn, de tarieven omhoog moeten en er veel mensen zullen ontslagen worden. Heel veel steden en gemeentes verloren inkomsten door de vrijmaking van de elektriciteitssector. Dit
betekent wel minder geld voor gemeenschappelijke voorzieningen. Toch betaalt de consument niet minder. Waar is dat geld dan naartoe?
Voor Vande Lanotte speelt iedereen die kritiek durft te formuleren op de sp.a in de kaart van extreem rechts. Wij denken dat zij die geen sociaal beleid uitvoeren het meest in de kaart van rechts spelen. De mensen een hoop op een aangenamere en solidaire samenleving ontnemen voedt de angst en haat.
Groen! van haar kant moet zich heel duidelijk uitspreken tegen de neoliberale uitgangspunten. Dat is volgens ons het strijdpunt waar Groen! zich moet op profileren en bondgenoten zoeken.

We moeten niet elkaar, maar het neoliberaal beleid bestrijden. Een volgend bestuur moet een linkse en ecologische stempel dragen, dat is de uitdaging.
Als onafhankelijke kandidaten verwachten we van onze lijsten dat zij zich engageren om zo’n sociaal beleid uit te voeren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.