Echt gratis onderwijs in kleinere klassen

In het Gentse stadsonderwijs zijn er goeie initiatieven zoals een klein
budget voor de scholen om kinderen op uitstap te laten gaan, de mogelijkheid
om gratis middageten te voorzien voor kinderen van wie de ouders het niet
kunnen betalen, een schoolpremie…maar tegelijk werd bevoorbeeld de voor-
en naschoolse opvang duurder gemaakt. Die opvang gebeurt ondertussen ook
niet meer door vast personeel maar door studenten of pwa-mensen.
De privatisering van bijvoorbeeld kuisploegen, keukenpersoneel en andere
technische diensten zorgen ervoor dat de mensen die het "vuile werk" doen,
nu ook nog vervuilde contracten krijgen, slechter betaald, veel
flexibeler….
Er zijn te weinig werkingsmiddelen, zeker in het technisch onderwijs. Scholen
moeten met de ouders benefieten organiseren. Er werd zwaar bespaard op
het vervoer.
Het is duidelijk. Die besparingen moeten gestopt worden. Echt gratis
onderwijs met kleine klassen, goeie voorzieningen én aangename
werkomstandigheden voor alle personeel, is een enorm belangrijke kwestie.
Gratis openbaar vervoer voor leerlingen.
De stad moet hier middelen voor vrijmaken of vinden…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.