Stil gebed

ons kapitaal,
dat in het westen zijt,
belastingsvrij worde uw investering,
uw winst kome,
uw koersen stijgen in Wall street als in Europa,
geef ons heden onze dagelijkse omzet
en verleng onze kredieten zoals ook wij rentevolle uitstel geven aan onze schuldenaren,
leidt ons niet in het bankroet,
maar verlos ons van de vakbonden,
amen

Mong Rosseel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.