Campagne

klik hier voor persbericht "1000 handtekeningen op 1 week tijd !"

Zondag haalden we handtekeningen op aan het 0110-concert in Gent. We moesten stoppen door de regen, maar op 2 uur tijd tekenden 550 mensen. We hebben nu ook al handtekeningen van verschillende mensen die intensief met huisvesting en stadsvernieuwing bezig zijn en van verschillende kandidaten van SP.A (o.m. Frank Beke), Spirit, Groen!, PVDA en CD&V.

Op woensdag 27 september lanceerden we in de Brugse Poort het verzoekschrift voor 'een gedurfd plan voor betaalbare woningen'. Op een half uur tijd haalden we meer dan 100 steunbetuigingen op. De eerste 100 handtekeningen van de broodnodige 15.000. Zowel kiezers van SP.A, Groen!, CD&V… als van het Vlaams Belang en de VLD tekenden.
Daarna trokken we naar het Stadhuis waar de bevoegde Schepenen Martine De Regge en Karin Temmerman ook hun steun betuigden. We gaan ook nog bij andere Gentse politici langs en zoeken steun via het internet.

klik hier voor persbericht "samen voor goede en goedkope woningen in Gent"

klik hier voor roodgroene 'open brief aan Johan Vande Lanotte en Vera Dua'

Anke blogt

Vanaf 1 september tot aan de verkiezingen verzorg ik wekelijks een bijdrage voor de verkiezingsblog van indymedia. Deze teksten zullen ook hier elke week te lezen zijn. Hier volgt mijn bijdrage voor deze week:

6 oktober:

1000 handtekeningen op één week tijd

Ik herhaal, ik heb het meest fantastische steuncomité dat er bestaat.
Woensdag lanceerden we een Verzoekschrift aan het Vlaams Parlement voor meer
geld voor sociale woningen en amper een week later hebben we de eerste 1000
binnen gehaald.
We staan er zelf versteld van.
Nadat we na 8 oktober met z’n allen een paar daagjes verdiend uitrusten
(tussen onze 38uren job door) gaan we een heus campagneplan uitwerken om van
het verzoekschrift een echt middel te maken om op de politieke
besluitvorming te wegen. We kregen al reacties van mensen uit verschillende
organisaties die er graag mee aan de slag zouden gaan.
Eerlijk gezegd begrijp ik niet goed waarom er zo weinig partijen zijn die
van wonen echt hun thema maken. Deze keer kunnen ze zich toch niet achter
een Europese regelgeving verstoppen.
Niets belet hen om meer middelen vrij te maken, hun eigen regels te
veranderen zodat een gemeente wel een percentage van bouwprojecten kan
voorzien voor sociale woningen enzovoort. Natuurlijk moet je dan durven
ingaan tegen de liberale logica.
Deze morgen de laatste foldertjes uitgedeeld aan de mensen die naar hun werk
gingen. Vanaf nu worden ze een verzamelobject.
Nu kunnen we beginnen aftellen tot zondag. Verkozen of niet, we weten weer
wat doen de komende maanden. Goed en betaalbaar wonen op de agenda houden,
binnen en/of buiten de gemeenteraad.

1 oktober:

Gedurfd plan voor betaalbaar wonen

Het was een erg hectische week.
Woensdag lanceerden we een verzoekschrift voor een gedurfd plan voor sociale
woningen.
Vandaag zondag haalden we 550 handtekeningen op, bij de concerten voor
verdraagzaamheid. Het thema leeft bij de mensen, da’s duidelijk.
Ondertussen tekenden er al kandidaten van spa, spirit, groen, cd&v en pvda.
Van vld nog niemand, hoewel zij in hun programma zeggen dat ze ook voor meer
sociale woningen zijn.
Volgens vld-schepen Versnick moet de markt alles regelen. Vertel dat maar
aan de mensen die op de wachtlijst staan, of aan de daklozen die geen
betaalbare woning vinden. In Vlaanderen staan er 72.000 mensen op de
wachtlijst voor een sociale woning. De tien procent armsten besteden meer
dan 60 procent van hun inkomen aan huisvesting.
Zondag zou ik ook meedoen aan het debat over het Gentse holebi-beleid. Dat
zou een makkie worden voor mij. Dat thema ken ik als mijn broekzak. Toch nog
even wat informatie opzoeken over de stand van zaken en horen bij de
holebibeweging wat zij denken van het gevoerde beleid. Maar zelfs voor zo’n
dossier dat ik eigenlijk al goed ken, heb ik toch de halve zaterdag nodig om
het goed voor te bereiden. Maar uiteindelijk, omdat Radio 1 het debat zou
uitzenden zou het toch de bevoegde sp.a-schepen zelf zijn die aan het debat
zou deelnemen. Daar gaat mijn zorgvuldige voorbereiding.
Ach, morgen weer op pad met het verzoekschrift naar het lijsttrekkersdebat.
Ik ben benieuwd wat daar de reactie zal zijn.

22 september:

Anke vermist?!

Hoe onafhankelijk ben je als je als onafhankelijke op de sp.a-spiritlijst
staat? Buurtbewoners die ik aanspreek met onze campagne vinden het wel
interessant om toch nuttig en toch op een kritische stem te kunnen stemmen,
zeggen ze me.
Sommige sp.a-leden daarentegen zijn in alle staten omdat ik in kranten
lijsttrekker Termont opriep een progressief front te vormen met Groen! om
een echt urgentieplan op te zetten voor meer sociale woningen in plaats van
Groen! aan te vallen. Ik denk dat sommige sp.a-ers een iets minder kritische
onafhankelijke kandidaat hadden gewenst.
In alle gesprekken die ik met mensen heb, is het duidelijk dat goed en
goedkoop wonen het eerste punt is dat mensen bezighoudt. De verarming slaat
toe, alleen al door de dure woonprijzen. Het sp.a-programma in Gent bevat
een heleboel goeie voorstellen om er iets aan te doen. Ook de meeste andere
partijen vinden goed(koop) wonen een belangrijk thema.
Waarom gebeurt er dan zo weinig? Samen met mijn sympathiek steuncomité broed
ik op een constructief voorstel om deze blokkering op te heffen. Wordt
vervolgd.
Een vriendin die mijn affiche ook aan haar venster had hangen kreeg wel de
grappigste opmerking te horen; “dat meisje op die affiche aan uw venster, is
die vermist?”
Mijn lief denkt dat soms wel maar verder gaat alles prima met mij.
Kijk zeker ook eens op onze website onder “contact”. Ik verdien zeker de
prijs van origineelste coming out.

15 september:

Turken op de lijst !?

Erg boeiend zo campagne voeren. Je geraakt echt wel met veel mensen in
gesprek. Maandagavond deelden we onze folder uit op een holebi-activiteit.
Ah nee, zegt een vrouw, op die lijst stem ik niet want daar staan Turken op.
"Mijn straat is onleefbaar, ze maken alles vuil, stelen wat er los sen vast
zit. Ik moet verhuizen." Ik sta niet gauw met mijn mond vol tanden dus ik ga
de discussie aan. Ik antwoord dat ze dan ook niet op Belgen mag stemmen want
Dutroux is een Belg. En trouwens, er zijn wellicht mensen die niet op een
lijst stemmen omdat er lesbiennes op staan…
Er is nog veel werk aan de winkel, zucht ik dan en denk tegelijk ook aan die
enkelingen die tegen mijn campagne voeren omdat ik volgens hen het rechte
(linkse) pad verlaten heb, door op de sp-alijst te gaan staan.
En aan Vande Lanotte en Termont die liever op Groen! schieten dan te zoeken
naar een front voor een echt sociaal beleid. In Gent wachten er nog 13.000
mensen op een sociale woning, om maar iets te noemen. Vandaag met deze
boodschap de Zondagskrant gehaald. Ik ben benieuwd naar de reacties.

8 september:

she's a bitch!

Donderdag persconferentie gehad met de top van de sp.a. Resultaat was prima.
Alle dagbladen, veel online-pagina's én radio Roeland!
Jammer dat de voorzitter van de Gentse afdeling, die mij net het woord
gegeven had, persé met zijn buur Termont moest beginnen praten. Dan ben ik
maar beleefd geweest en ben gestopt met praten tot hij opnieuw bij de les
was. Ben ik een bitch?

Vandaag met enkele mensen uit het onderwijsveld samen gezeten. De problemen
in het onderwijs zijn niet min.
In het Gentse stadsonderwijs zijn er goeie initiatieven zoals een klein
budget voor de scholen om kinderen op uitstap te laten gaan, de mogelijkheid
om gratis middageten te voorzien voor kinderen van wie de ouders het niet
kunnen betalen, een schoolpremie…maar tegelijk werd bevoorbeeld de voor-
en naschoolse opvang duurder gemaakt. Die opvang gebeurt ondertussen ook
niet meer door vast personeel maar door studenten of pwa-mensen.
De privatisering van bijvoorbeeld kuisploegen, keukenpersoneel en andere
technische diensten zorgen ervoor dat de mensen die het "vuile werk" doen,
nu ook nog vervuilde contracten krijgen, slechter betaald, veel
flexibeler….

Er zijn te weinig werkingsmiddelen, zeker in het technisch onderwijs. Scholen
moeten met de ouders benefieten organiseren. Er werd zwaar bespaard op het
vervoer.
Het is duidelijk. Die besparingen moeten gestopt worden. Echt gratis
onderwijs met kleine klassen, goeie voorzieningen én aangename
werkomstandigheden voor alle personeel, is een enorm belangrijke kwestie. De
stad moet hier middelen voor vrijmaken of vinden…

1 september:

Ik geloof het zelf nog nit goed. Als onafhankelijke op de sp-alijst in Gent,
voorwaar geen evidente keuze. En toch had ik het gevoel dat ik deze kans moest
grijpen.
Niet om de sp.a te veranderen, maar om het debat over de nood aan een veel socialer
beleid in de stad meer op de agenda te krijgen.
Eerlijk gezegd heb ik er enkele nachten van wakker gelegen. En het debat is in elk
geval al begonnen. Ik krijg veel reacties van mensen. Ik heb ook al een fantastisch
steuncomité, mensen die mee denken over hoe we de sociale noden van de mensen in
Gent kunnen vertalen in verstaanbare woorden en concrete actiepunten.
Toen iemand zei; er zijn biefstuksocialisten en nu ook tofusocialisten, lagen we
allemaal in een deuk.
Zo, nu spring ik weer op mijn ijzeren rol. Naar mijn andere voltijdse baan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.