1000 handtekeningen op 1 week tijd !

Anke Hintjens, onafhankelijke kandidate op de Gentse SP.A-Spirit-lijst,
begon vorige week woensdag handtekeningen op te halen voor meer sociale
woningen. Gesterkt door de enthousiaste reacties gaat ze zeker ook nà de
verkiezingen door met het initiatief.

Het Verzoekschrift is gericht aan het Vlaams Parlement en vraagt een plan om
20% sociale woningen te realiseren in de grote steden. “20% sociale woningen
is niet enkel nodig om mensen met een laag inkomen aan een goede, betaalbare
woning te helpen. Met 20% beïnvloed je ook de algemene prijzen op de
woonmarkt!”, zegt Anke Hintjens.

Om dit plan verder uit te werken vraagt ze het Vlaams Parlement een
hoorzitting met alle betrokkenen: steden, sociale
huisvestingsmaatschappijen, sociale organisaties, huurdersbonden, enz…
Indien 15.000 inwoners het Verzoekschrift steunen, moet het Vlaams Parlement
het ook ten gronde behandelen.

Anke Hintjens begon vorige week met de handtekeningenactie in de Brugse
Poort. Vandaag, één week later, hebben reeds 1000 mensen het Verzoekschrift
getekend. Bij de ondertekenaars zijn behalve Burgemeester Frank Beke en de
bevoegde Gentse Schepenen Martine De Regge en Karin Temmerman ook Reginald
Moreels en Eddy Herrebout van CD&V, Jenny Walry, Ludo de Brabander, Lok
Chhovy en Paul Pataer die kandidaat zijn op de Groen!-lijst. Van Spirit tekenden ook
Jan Vanhee en Jan Roegiers. Van alle Gentse democratische lijsten tekenden er dus
kandidaten, behalve van de VLD.

Ook Prof Pascal de Decker, wetenschappelijke autoriteit op het vlak van
huisvestingsbeleid en stadsvernieuwing, tekende het Verzoekschrift.
Ook artiesten als Luc De Vos en Raf Walschaerts tekenden het Verzoekschrift
al.

Gesterkt door dit resultaat, wil Anke Hintjens nà 8 oktober zeker verder met
de actie. “Volgende week wil ik eerst enkele dagen uitrusten, maar ik
probeer zo snel mogelijk al wie enthousiast reageerde op het initiatief over
de partij- en organisatiegrenzen heen bijeen te brengen. Samen kunnen we dan
bekijken hoe we de actie in Gent nog verder kunnen versterken. Ik ga ook
intensief op zoek naar bondgenoten in de andere steden.
Want één ding is zeker: heel veel mensen vinden de huidige woonprijzen
onredelijk hoog en willen een drastische verhoging van het aantal sociale
woningen! Er moet dringend een gedurfd plan uitgewerkt worden”.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.